Over windpark

Vattenfall bouwt een nieuw windpark op Industrieterrein Moerdijk. Alle informatie over de bouw en de planning vind je hier.

Kerncijfers

7

Windmolens

180

Meter hoog

2019

Start van de bouw

25

Megawatt (MW) in totaal

20.000

Productie komt overeen met het verbruik van ... Nederlandse huishoudens

2021

Eerste stroom

Planning

 

Politieke besluitvorming – januari 2017

In januari 2017 stelde de gemeente Moerdijk de plannen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk vast in het bestemmingsplan. Ook verleende de gemeente een omgevingsvergunning. Natuurlijk is er onderzoek gedaan op het gebied van geluid, slagschaduw, milieu en uitzicht. Zo bleek dat men weinig merkt van het geluid omdat de windmolens op meer dan 1.000 meter afstand staan van de woningen. Groen licht voor Vattenfall om aan de slag te gaan.

Inkoop en ontwerp – 2018 en 2019

Nu de gemeente heeft besloten dat het windpark er komt, onderzoekt Vattenfall met welke partijen zij gaat samenwerken. Een leverancier voor turbines, een bouwbedrijf en een leverancier voor de fundering: alle partijen dienden een plan in. Vervolgens koos Vattenfall de partij met het beste voorstel. Daarbij letten we op slagschaduw, duurzaamheid en (geluids)hinder. Zo is Dura Vermeer de aannemer voor de bouw van Windpark Moerdijk en levert Nordex de windmolens (type: 3.900).

Start fundering en  wegen en installatie windmolens – 2019 en 2020

Wanneer alle contracten gesloten zijn, kan de bouw beginnen. De aannemer, Dura Vermeer, maakt een planning. In 2019 en 2020 zijn we bezig met het maken van de fundering, het aanleggen van toegangswegen en de installatie van de windmolens. In februari startte Dura Vermeer met bodemonderzoek en het verwijderen van bomen en struiken.

Eerste elektriciteit – medio 2021

Medio 2021 is het windpark volledig operationeel. Dan wekken alle zeven windmolens stroom op. Vanaf dat moment levert Windpark Industrieterrein Moerdijk elektriciteit voor 20.000 huishoudens.

Bekijk hier waar de windmolens precies komen.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.