Over Vattenfall

Vattenfall is een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. We lopen voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot-Brittannië en Frankrijk werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Fossielvrij binnen één generatie

Onze ambitie is om binnen één generatie alle energie fossielvrij op te wekken. Dit doen we niet alleen. Om te beginnen bouwen we als toonaangevend energiebedrijf onze eigen energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af en investeren we in duurzame energiebronnen, zoals windenergie, en energieopslag. Maar we doen meer. Ook buiten onze eigen sector gaan we actief samenwerkingen aan om wereldwijd de noodzakelijke stappen te zetten voor een duurzame toekomst.

Meer weten over Vattenfall?

Bekijk de landkaart en ontdek waar in Nederland Vattenfall nog meer windparken heeft gebouwd of gaat bouwen. Op de website van Vattenfall vindt u meer informatie over onze ambities en andere windparken.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.