Meeprofiteren

Vattenfall hecht veel waarde aan betrokkenheid van de omgeving bij het windpark. Daarom profiteren omwonenden mee van de opbrengst van het windpark.

Jaarlijks stort Vattenfall per Megawattuur (MWh) een bedrag in een windfonds. Vervolgens investeert dit windfonds in projecten die de (lokale) energietransitie versnellen en aanjagen. Er is € 0,50 per MWh beschikbaar voor projecten in Klundert en € 0,40 per MWh voor projecten in de gemeente Moerdijk. Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) beheert het Windfonds. Bovendien ondersteunt Vattenfall STEM ook financieel bij het uitwerken van deze energieprojecten.

Lokale, duurzame projecten

De opbrengst van Windpark Industrieterrein Moerdijk wordt besteed aan de ontwikkeling van een zonnepark op het haventerrein. Omdat een gedeelte van de huishoudens in Klundert hiervan kan profiteren, onderzoeken de gemeente Moerdijk, STEM en Vattenfall samen met de stadstafel Klundert en Port of Moerdijk welke alternatieven mogelijk zijn.

Meer informatie najaar 2021

Vattenfall stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de opbrengst van het windpark ten goede komt aan inwoners van Klundert en Moerdijk. Voor de opening van het windpark – naar verwachting in het najaar van 2021 – komt er meer duidelijkheid over de alternatieven voor het zonnepark. Het bedrag per opgewekte megawattuur wordt gereserveerd. Er gaat dus geen opbrengst voor de omgeving verloren.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.