Nieuws

Voorbereidende werkzaamheden van start

Windpark Moerdijk

Aannemersbedrijf Dura Vermeer start in de week van 25 februari met bodemonderzoek en het verwijderen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de bouw van de windmolens. Naar verwachting starten zij in mei met de aanleg van wegen en opstelplaatsen voor bouwkranen en de bouw van de fundering van de windmolens.

Bodemonderzoek

Om tot een goede inrichting van het windpark te komen vindt eerst bodemonderzoek plaats. Met het in kaart brengen van de bodem kan op elke plek waar een windmolen moet komen de juiste fundering bepaald worden. Deze zogeheten sonderingen worden uitgevoerd met een sondeerunit. Dit bodemonderzoek levert voor de omgeving geen hinder op.

Verwijderen van bomen

Om de verschillende locaties van de windmolens bereikbaar te maken en de werkterreinen in te richten is het noodzakelijk een aantal bomen en struiken te verwijderen. Nuon hecht veel waarde aan de omgeving en gaat daarom zorgvuldig te werk. In samenspraak met de aannemer Dura Vermeer en de ecoloog van het havenbedrijf is een plan gemaakt waarbij de bestaande boomstructuur zoveel mogelijk behouden blijft. De werkzaamheden worden ruim voor het broedseizoen afgerond. In onderstaande overzichtstekeningen kunt u zien waar de werkterreinen worden ingericht. Op deze plaatsen worden bomen en struiken verwijderd.

Het verwijderen van de bomen en struiken geeft mogelijk hinder voor de omgeving, maar dit zal beperkt zijn tot geluidsoverlast en het zicht op de werkzaamheden. Waar nodig worden (verkeers)veiligheidsmaatregelen getroffen.


Werkzaamheden tweede windmolen

Half september is de eerste windmolen van Windpark Industrieterrein Moerdijk gehesen. Inmiddels hebben we onze werkzaamheden verplaatst naar...

Transport eerste windmolenblad

In de nacht van woensdag 9 september op donderdag 10 september is het eerste windmolenblad – in de...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.